OYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (OKP)

  • Son Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 - 15:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 02.09.2019
Fon Toplam Değeri6.420.126,81
Birim Pay Değeri2,718267

Portföy Dağılımı

Kamu Borçlanma Araçları% 7,70
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 17,71
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 13,99
Özel Sektör Kira Sertifikası% 4,95
Finansman Bonosu% 55,65
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon’un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.

Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur.

Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilmez.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OKP % 45 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi
% 45 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
% 10 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00383'inden (yüzbindeüçvirgülseksenüç) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı Yıllık yaklaşık %1,40 (yüzdebirvirgülkırk)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx
Alım Satım Yerleri Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Unvan İletişim Bilgileri
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park
7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi