Yetki Belgeleri

6362 sayılı SPKN. YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ

  Yurt İçinde Yurt Dışında
1. Emir İletimine Aracılığı Faaliyeti
    Paylar   
    Diğer menkul kıymetler   
    Kaldıraçlı alım-satım işlemleri   
    Paya dayalı türev araçlar   
    Pay endekslerine dayalı türev araçlar   
    Diğer türev araçlar   
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti
    Paylar XX
    Diğer menkul kıymetler XX
    Kaldıraçlı alım-satım işlemleri X 
    Paya dayalı türev araçlar XX
    Pay endekslerine dayalı türev araçlar XX
    Diğer türev araçlar XX
  Yurt İçinde
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti
    Paylar X
    Diğer menkul kıymetler X
    Kaldıraçlı alım-satım işlemleri X
    Paya dayalı türev araçlar X
    Pay endekslerine dayalı türev araçlar X
    Diğer türev araçlar X
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği FaaliyetiX
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti X
6. Halka Arz Aracılık Faaliyeti
    Aracılık Yüklenimi X
    En iyi gayret aracılığı X
7.Saklama Hizmeti
    Sınırlı Saklama Hizmeti X
   Genel Saklama Hizmeti