OYAK PORTFÖY Birinci Değişken Fon (OKD)

  • Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 - 18:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 29.07.2009
Fon Toplam Değeri54.462.425,01
Birim Pay Değeri0,335477

Portföy Dağılımı

Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 5,91
Yurt İçi Ortaklık Payları% 66,81
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 0,45
Finansman Bonosu% 15,59
Diğer% 2,16
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon uzun vadede istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk-getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilecektir. Fon, kamu/özel sektör borçlanma araçlarına azami %30 oranında yatırım yapacaktır.
Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Eşik Değer
OKD + %100 BİST 100 ENDEKSİ

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %2 (yüzdeiki)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Alım Satım Yerleri TEFAS İşlem platformu üzerinden tüm banka ve aracı kurumlar ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.
Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları Yatırımcıların BİST Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları Yatırımcıların BİST Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00 'ten sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BİST Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BİST Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00.'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST'nin açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi