OYAK PORTFÖY İkinci Değişken Fon (OBP)

  • Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 - 17:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 06.11.2008
Fon Toplam Değeri17.197.724,22
Birim Pay Değeri0,107204

Portföy Dağılımı

Kamu Borçlanma Araçları% 6,40
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 13,96
Yurt İçi Ortaklık Payları% 27,69
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 6,98
Finansman Bonosu% 29,45
Diğer% 10,29
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon ağırlıklı olarak TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak istikrarlı ve yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon esnek portföy yapısına sahip fon ters repo ve tahvil-bono piyasalarında aktif olarak yatırım yaparken, değişen piyasa koşullarına göre hisse senedi yatırımlarıyla getirisini yükseltmeyi amaçlar.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Eşik Değer
OBP + %100 BİST - KYD ORTA VADE DİBS

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden 0.000069 (yüzbinde altı nokta dokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %2,5185
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir. Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Satım Yerleri TEFAS İşlem platformu üzerinden tüm banka ve aracı kurumlar ile OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi