Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirimi, İşlemlere İlişkin Komisyon, Ücret Vergi

Yatırım Kuruluşları ve Borsalar nezdinde yapacağınız menkul kıymet alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasalarda karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Kurumumuzla imzaladığınız “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

Tanımlar

Sermaye piyasası aracı: Menkul kıymet, Türev araç ve diğerleri
Menkul Kıymet: Pay, yatırım fonu, borsa yatırım fonu, repo, ters repo, BPP, hazine bonosu, devlet tahvili, özel sektör tahvili, özel sektör finansman bonosu
Pay: Anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. İkincil piyasa mevcut
Yatırım fonları: Yetkili kuruluşlarca, katılma belgesi karşılığında yatırımcılardan toplanan büyük küçük her türlü birikimin, çeşitli sermaye piyasası araçlarına dengeli şekilde dağıtılarak verimlendirilmesini sağlayan malvarlığıdır.
Borsa yatırım fonları: (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır.
Repo: Ellerinde menkul kıymet bulunan ve nakit ihtiyacı olan kişi ve kurumların belli bir fiyattan, bir süre sonra geri almak üzere menkul kıymetlerini satmaları
Ters repo: Elinde nakit olan ve yatırım yapmak isteyenlerin geçici olarak menkul kıymetleri satın almaları
BPP: Takasbank Para Piyasası
Hazine bonosu: T.C. Hazinesi’nin yurtiçinde çıkarmış olduğu bir yıldan kısa vadeli, TL, dövize endeksli veya döviz cinsinde devlet iç borçlanma senetleri
Devlet tahvili: T.C. Hazinesi’nin yurtiçinde çıkarmış olduğu bir yıl ve daha uzun vadeli TL, dövize endeksli veya döviz cinsinde devlet iç borçlanma senetleri
Özel sektör tahvilleri ve finansman bonoları: Bankaların ya da anonim şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç ettikleri borçlanma senetleridir. 1 yıldan uzun vadeli olarak çıkarılan borçlanma senetleri Özel Sektör Tahvili olarak adlandırılır ve iskontolu veya kuponlu olarak ihraç edilebilir. Finansman Bonoları ise 1 yıldan kısa vadeli borçlanmalar için çıkarılmış borçlanma senetleridir ve iskontolu olarak ihraç edilir. Özel sektör tahvili ve finansman bonolarının devlet tahvili ve hazine bonosundan farkı ihraççının bir banka veya anonim şirket olması dolayısıyla da bu menkul kıymetler için herhangi bir garantinin söz konusu olmamasıdır. Özel sektör tahvil ve finansman bonolarına yatırım yapan yatırımcılar ihraççı kuruma (banka veya anonim şirket) borç vermekte, yani ihraççı kurumun riskini almaktadır.
BİST: Borsa İstanbul A.Ş.
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
BMV: Banka Muamele Vergisi
GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı
VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Temel Riskler

Operasyonel risk: İç süreçlerdeki başarısızlık ve yetersizlikler ile sistem, insan ve dış etkenlerden kaynaklanan dolaylı veya doğrudan zarar etme ihtimali
Piyasa riski: Finansal piyasalardaki dalgalanmalaradan kaynaklanan faiz, kur, pay v.s. fiyat değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan zarar etme ihtimali
Ülke riski: Yatırım kayıplarına neden olacak politik ve ekonomik riskler
Karşı taraf riski: Bir işlemin muhatabı olan karşı tarafın, bu işlemin gereği nakit ya da menkul kıymet yükümlülüğünü yerine getirmeme, temerrüde düşme riski
Likidite riski: Sahip olunan kıymetin istenildiğinde paraya çevrilememesi ve / veya cari piyasa değerinin altında elden çıkarılmak zorunda kalma riski
Kaldıraç etkisi riski:Kaldıraç etkisi nedeni ile düşük teminat ile işlem yapmanın yüksek kazanç sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açma ihtimali
Teknik altyapı riski: Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması

İşlemlere İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi

Komisyon, faiz ve ücretler Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) tarafından serbestçe belirlenerek Müşteri’ye uygulanabilir. Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka Muamele Vergisi (BMV) ve diğer vergiler tüm Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

1. Yurt içi Piyasalar

Hisse Senedi İşlemleri: Hisse senetleri alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri: Kredi Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin 2 katı olarak uygulanması esastır. Ancak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya Kredi hacmini dikkate alarak Müşteriye farklı oranlar uygulamakta serbesttir.
Temerrüt Faizi: Temerrüt Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin azami 5 katı olarak uygulanması esastır.
Açığa Satış İşlemleri: Alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır.
Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri: Menkul Kıymeti alan taraftan alınarak Menkul Kıymeti ödünç veren tarafa ödenecek faiz/komisyon piyasa şartları dikkate alınarak taraflar arasında serbestçe belirlenir.
Toptan Satışlar Pazarı: İşlem tutarı üzerinde azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.
Halka Arz Edilen Hisse Senetleri: Aracılık Komisyonu alınmamaktadır.
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu: Alım-Satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0.03 (on binde üç) oranında, Hazinenin açtığı ihalelerden azami %0.03 (on binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.
Repo Ters Repo: Müşteriye faiz İlgili vadede BİST repo-ters repo piyasasında oluşan faiz ortalamasının azami 300 baz puan altı olarak uygulanır. Ancak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir
Takasbank Para Piyasası: Müşteriye faiz İlgili vadede BİST repo-ters repo piyasasında oluşan faiz ortalamasının azami 300 baz puan altı olarak uygulanır. Ancak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir.
Halka Arz Edilen Özel Sektör Tahvilleri: Aracılık Komisyonu alınmamaktadır.
Mevduat İşlemleri: Oyak Yatırım Müşterilerinin alacak bakiyelerini yine Müşterinin talebi üzerine Bankalar nezdinde mevduat yapılması için gereken hizmeti verdiğinde, verdiği bu hizmet karşılığı günlük işlemlerde müşteriden yapılan işlemin % 0,01 (onbinde bir) oranda, üç aya kadar olan işlemlerde müşteriden yapılan işlemin % 0,003 (yüzbinde üç) X gün sayısı oranda, üç aydan sonraki işlemlerde müşteriden yapılan işlemin % 0002 (yüzbinde iki) X gün sayısı oranda, “Mevduat Hizmet Bedeli” tahsil eder. Ancak Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.
Döviz İşlemleri: Oyak Yatırım’ın mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak üzere yaptığı Döviz işlemlerinden azami % 0,1 (binde bir) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Oyak Yatırım Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.
Yatırım Fonları: Yatırım Fonları alım-satım işlemlerinde komisyon alınmamaktadır.
Türev Ürünler: BİST nezdindeki, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemlerinde şözleşme tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır.

2. Uluslararası Piyasalar

Uluslararası Hisse Senedi İşlemleri: Hisse Senedi alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Oyak Yatırım Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.
Uluslararası Tahvil Bono İşlemleri ( Türk Euro Tahvilleri Dahil ) : İşlem tutarı üzerinden azami % 1 oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Oyak Yatırım Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.
Uluslararası Türev Ürünler: Fark Kontratları (CFD) dahil olmak üzere sözleşme başına azami 15 Euro veya 17 dolar tahsil edilir. İlgili Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Oyak Yatırım Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

3. Portföy Yönetimi

Portföy yönetimi ücretleri imzalanacak sözleşme kapsamında ayrıca belirlenir.

4. Kaldıraçlı İşlemler

Aracılık komisyonu alınmamaktadır.

5. MKK Takasbank Masrafları

MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır

6. Temettü ve Sermaye Artırım İşlemleri Masrafları

MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır

7. TL cinsinden Para Transfer Masrafları

Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

8. Döviz cinsinden Para Transfer Masrafları

Oyak Yatırım tarafından ödenecek Banka masrafı veya işlem başına 50.00 TL’den az olmamak üzere serbestçe belirlenir. Minimum transfer masraf tutarı (50.00 TL ) Şirket tarafından her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

9. Menkul Kıymet Transfer Masrafları

MKK üzerinde yapılan kayıt üzerinden kayıt başına 1TL’den az olmamak üzere serbestçe belirlenir.

10. Postalama Masrafları

Müşteriye Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi veya özel kargo şirketleri vasıtası ile gönderilen her türlü gönderi ücreti aynen müşteri hesabına borç kaydedilir.

11. Hesapla ilgili Diğer Masraflar

Portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenen limitlerde olan müşterileri hesaplarına 2015 yılı için aylık 6,00 TL “Hesap İşletim Ücreti” tahakkuk ettirilir. Kısa Mesaj (SMS) gönderim ücreti aylık 2 TL. Söz konusu ücretler her yılın başında yeniden belirlenir.

Geçmişe dönük her türlü belge talebi: Azami 50 TL ye kadar alınır ve her yılın başında yeniden belirlenir.

Tezgahüstü türev araçlar, DCD – RDCD işlemlerinizden piyasa yapıcılığı geliri, FX işlemlerinizden ise “mark-up” kazancımız söz konusu olup bu gelir ve kazançlara ait detaylar Kurumumuz “Çıkar Çatışması Politkası”nda açıkca belirtilmektedir. Ayrıca FX işlemlerinizde açık pozisyonlarınız için hesaplarınıza pozisyonun türüne göre değişen gecelik taşıma maliyetleri (swap) yansıtılmaktadır.

Menkul kıymet gelirleriniz üzerinden ödemeniz gereken vergi; yürürlükteki mevzuat kapsamında, vergi sorumlusu olarak kurumumuzca hesabınızdan tahsil edilerek vergi idaresine ödenecektir.

Söz konusu komisyon, ücret ve vergilere ilişkin güncel tutar-oran bilgilerini işlem yapmadan önce müşteri temsilcinizden veya kurumumuza, SPK’una, MKK’na, BİST’e, Takasbank’a, GİB’na ait internet sitelerinden edinebilirsiniz.

Sermaye Piyasası Araçlarının İkincil Piyasa Bilgileri

İkincil piyasa (ikinci el piyasa); önceden ihraç edilen menkul kıymetlerin el değiştirdiği, alınıp satıldığı piyasayı ifade eder. Sermaye piyasası araçlarının ikincili piyasa bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bir sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olması ilgili kıymetin mutlak surette alınıp satılabileceği anlamına gelmez. Zaman zaman piyasalardaki dalgalanmalar nedeni ile ilgili menkul kıymetin ikincil piyasasında yeteri kadar emir/işlem/derinlik bulunmayabilir. İkincil piyasanın varlığının, ikincil piyasada işlem gerçekleştirmenin garantisi olmadığı unutulmamalıdır.

Sermaye Piyasası Aracıİkincil Piyasa
PayVar
Yatırım Fonu Var
BYFVar
RepoYok
Ters RepoYok
BPPYok
Hazine BonosuVar
Devlet TahviliVar
Özel Sektör TahviliVar
Vadeli İşlem SözleşmesiVar

Sermaye Piyasası Araçları Risk Profilleri

Risk DüzeyiSermaye Piyasası Aracı
Çok DüşükRepo – Ters Repo – BPP – Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 Olan Yatırım Fonları – vb.
Düşük Hazine Bonosu – Devlet Tahvili - Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 Olan Yatırım Fonları – vb.
OrtaHisse senedi – Hisse Senedi Fonları – Borsa Yatırım Fonları – Eurobond – Dövizli Tahviller – Özel Sektör Borçlanma Araçları – Kira Sertifikaları – Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 Olan Yatırım Fonları – vb.
YüksekTürev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında) – Varant – Yatırım Kuruluşu Sertifikası – Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 Olan Yatırım Fonları – vb.
Çok YüksekTezgahüstü Türev İşlemler – Yapılandırılmış Borçlanma Araçları – Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (FX) – Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 Olan Yatırım Fonları – vb.

Menkul Kıymetlere İlişkin Riskler

Menkul kıymetler fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanma ihtimali olan ürünlerdir. yaşanan dalgalanmalar neticesinde yüksek getiri sağlanabileceği gibi yüksek zararlar da sözkonusu olabilir. Sermaye piyasası araçlarına ait temel riskler ile birlikte; fiyat, faiz oranları veya döviz kurlarındaki dalgalanmalar menkul kıymetin getirisini etkileyen risk unsurlarından bazılarıdır.

Menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalarca veya düzenleyici otoritelerce;

 • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulamasına geçilmesine,
 • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesine,
 • Yatırımcı ve/veya piyasa bazında işlem veya pozisyon limiti getirilmesine,
 • Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında teminat yükümlülüğü getirilmesine veya mevcut yükümlülüklerinin değiştirilmesine,
 • Yatırımcılara ve/veya sermaye piyasası aracı bazında önceden depo şartı getirilmesine,
 • Sermaye piyasası araçlarının işlem sıralarının geçici olarak durdurulmasına, sürekli olarak kottan çıkarılmasına,
 • Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanmasına,
 • Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya bunlar için farklı işlem esaslarının belirlenmesine,
 • Yatırımcı, yatırım kuruluşu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim kanallarının kısıtlanmasına,
karar verilebilir.
Yatırım kararları alırken;
 • Tasarruflarınızı tek bir yatırım aracı yerine birden fazla yatırım aracına dengeli olarak bölüştürmenizin riskin dağıtılması ilkesi açısından tercih edilmesi gerektiğini,
 • Makroekonomik koşullarda değişiklik olabileceği ihtimalini,
 • Yatırımlarınızı takip etmenizi ve gerektiğinde vade yapısı, risk-getiri bakımından portföyünüzü güncellemeniz gerektiğini,
 • Anaparanın geri ödenmemesi riskinin bulunduğunu,
 • Menkul kıymetlerin geçmiş dönemlerde sergiledikleri performansın ileride sergileyecekleri performans için bir gösterge olmadığını,
 • Kıymet seçiminde yapılan varsayım ve analizlerin istatistiksel tahmin metodlarına dayandığını ve gerçekleşmelerin herzaman tahminlerle aynı olmadığını,
 • Yatırım yaptığınız ihraçcının iflası durumunda anaparanızın tamamını kaybetme riskiniz bulunduğunu,
 • Kısa zamanda yüksek getiri elde edeceğiniz türde söz ve tavsiyelere şüphe ile yaklaşmanız gerektiğini,
 • Yatırım öncesi ilgilendiğiniz menkul kıymetle ilgili açıklayıcı döküman, izahname, mali tablo veya benzer belgeleri müşteri temsilcinizden talep edebileceğiniz gibi www.kap.gov.tr internet adresinden de elde ederek incelemeniz gerektiğini,
dikkate almayı unutmayın.

Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Takibi

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibi, ilgili ürününün işlem gördüğü borsalara göre değişiklik gösterebilmektedir. İlgili borsanın ve buna bağlı olarak takas merkezinin ilgili ürünler için belirlemiş oldukları işleyiş esasları dikkate alınarak risk takibi yapılmaktadır. İlgili borsa ve takas merkezi tarafından belirlenen parametrelerin dahil edildiği risk yönetim modülü üzerinden Şirket ilgili birimlerince gerçek zamanlı risk takibi yapılmaktadır. Şirket risk yönetim modülü üzerinden müşterilerin sermaye piyasası araçlarıındaki pozisyonları anlık izlenmektedir. Bu anlık görüntüleme mekanizması ile ilgili müşteri temsilcilerine müşterilerinin risk durumları gerektiği zamanlarda raporlanmaktadır.

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin risk takibinde ilgili ürünün özelliği, işlem gördüğü Borsa ve ilgili takas merkezinin işleyiş esasları ve Şirket tarafından belirlenen ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde de belirtilen hususlar dikkate alınarak risk takibi yapılmaktadır. Risk takibi, ilgili ürünün işlem gördüğü borsaya bağlı olarak ya doğrudan ilgili ürünlere ait yönetim panelinin ilgili risk yönetim ekranları üzerinden ya da Şirket “Back Office” programlarında tanımlanmış ilgili ekranlar üzerinden gerçek zamanlı yapılmaktadır.

Yurtdışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemler

Yurtdışı piyasalarda işlem gören menkul kıymetler, Şirket tarafından anlaşma imzalanmış yurtdışı bir banka ya da aracı kuruluş nezdinde açılan Şirket hesapları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İşlem Yapılan Borsa ve Platformlar

Tüm dünya borsalarında işlem gören menkul kıymetler üzerine işlem yapılabilmektedir. İlgili ürünlerin bazıları doğrudan müşterilere sunulmuş olan işlem platformları üzerinden; bazıları ise telefon ile likidite sağlayıcı yurtdışı banka ve aracı kuruluşlar üzerinden yapılabilmektedir.

Paranın Yurtdışına Nasıl Transfer Edildiği

İlgili menkul kıymet işlemlerin alım satımına yönelik olarak Şirket tarafından anlaşma imzalanmış yurtdışı banka ve aracı kuruluş hesaplarına Takasbank’taki Şirket hesabı üzerinden para transferi yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Aracının veya Müşteri Varlığının Nerede Saklandığı

Yurtiçi piyasalarda işlem gören müşteri varlıkları doğrudan MKK nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında ve bankalar nezdinde saklanmaktadır.

Yurtdışı piyasalarda işlem gören müşteri varlıkları ise anlaşma yapılmış yurtdışı banka ya da aracı kuruluşun anlaşmalı saklama kuruluşunda saklanır.

İşlem Tezgahüstü Piyasalarda Yapılıyorsa Karşı Taraf Hakkında Bilgi

Yurtdışı menkul kıymet işlemleri, ilgili ürünlerin işlem gördükleri organize piyasalarda yapılmaktadır.

Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği Uyarınca Bildirim

İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.’nin 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği MKT üyelerinin Genel Yükümlülükleri başlığı altında yer alan 12-1-ğ maddesine istinaden,Teminatların izlendiği hesapların yapısı ve Takasbank tarafından sağlanan ayrıştırmanın kapsamına yönelik Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği’nde (md.25) belirtilen aşağıdaki hususlara göre,

 • Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşterilerin pozisyon ve teminatlarını, üyeye bağlı ancak üyenin kendi portföyü’ne ait pozisyon ve teminatlardan ayrı hesaplarda izler.
 • Çoklu pozisyon hesaplarının kullanılabildiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri pozisyon ve teminatlarının, MKT üyesi tarafından talep edilmesi halinde Takasbank nezdinde açılan kendisine bağlı tekil pozisyon hesapları ile müşteriye ait teminat alt hesaplarında izlenmesi gereklidir. Takasbank türev araçların işlem gördüğü piyasalar hariç olmak üzere, esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle diğer piyasa veya sermaye piyasası araçlarında tekil hesapların kullanımını kısıtlayabilir.
 • Tekil pozisyon hesaplarındaki pozisyonlarla ilişkili teminat hesaplarında izlenen müşteri teminatları, MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya diğer müşterilere ait hesaplarda ortaya çıkan teminat açıklarının kapatılmasında kullanılamaz.
 • İşlemci kuruluşların pozisyon ve teminatları genel MKT üyelerine bağlı münhasıran açılmış alt hesaplarda izlenir.
 • MKT hizmetlerinde uygulanacak ayrıştırmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, piyasa ve sermaye piyasası araçlarının özellikleri ve risklilik durumları dikkate alınarak ilgili piyasa yönergeleri ile belirlenir.
  • Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye aittir.
  • Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmaktadır.

İşlem Yapılan Piyasalarsa Yatırımcı Tazmin Sistemi Olup Olmadığı ve Varsa Tazminin Kapsamı

Yurtiçi Piyasalar için;
Yatırımcı Tazmin Merkezinin görevi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmektir.

Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 2015 yılı için 114.437,00-TL’dır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.

Yurtdışı Piyasalar için;
Yurtdışında işlem gören menkul kıymetler için yatırımcı tazmin sistemi mevcut olup tazmin kapsamındaki her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 2015 yılı için 114.437,00-TL’dır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır.

Repo Oranları

Şirketimiz nezdinde günsonu itibariyle alacak bakiye veren yatırıma yönlendirilmemiş nakit bakiyelere uygulanacak gecelik repo faiz oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Repo oranları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olup değişiklik olması halinde tablo güncellenecektir.

Alternatif getirilere sahip yatırım fonu, devlet tahvili, hazine bonusu, özel sektör tahvili, özel sektör tahvil teminatlı repo gibi farklı enstrumanlar hakkında bilgi almak için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Alt Limit (TL)Üst Limit (TL)Gün SayısıOran
1,0009,999.991% 3
10,00049,999.991% 3,5
50,00099,999,999,9991% 4