S&P Global Platts Raporu: ABD'de sondaj kule say?s? 9 adet artt?

  • 23.05.2019 07:31

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve do?al gaz sondaj kule say?s?
22 May?s itibar?yla 9 adet art??la 1.074 oldu.
S&P Global Platts taraf?ndan haftal?k olarak aç?klanan rapora göre,
ayn? haftada petrol sondaj kule say?s? 19 adet art??la 860 olurken, do?al
gaz kule say?s? 10 adet dü?ü?le 214'e geldi.
Bilgi Notlar?:
- Petrol ve do?al gaz ortak kullan?lan kule say?s? s?f?r oldu.
- Geçen y?l?n ayn? dönemine göre petrol ve do?al gaz toplam kule
say?s? 44 adet azald?.
- Sondaj kulelerinin bin 38 adedi karada, 5 adedi iç sularda, 31
adedi ise aç?k sularda yer ald?.
- En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule say?s? 7 adet dü?ü?le
450, Anadarko'da 5 adet art??la 119 oldu.
- Sondaj kule say?lar? S&P Global Platts taraf?ndan Çar?amba günleri
Dünyan?n en büyük petrol sahas? hizmet ?irketi olan Baker Hughes
taraf?ndan ise cuma günleri aç?klan?yor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey