ABD'de demiryolu ile ta??nan kömür miktar? %7,3 artt?

  • 23.05.2019 07:29

ABD'de demiryolu ile ta??nan kömür miktar? 18 May?s ile sona eren
haftada geçen y?l?n ayn? haftas?na göre yüzde 7,3 art?? gösterdi.
Bilgi Notlar?:
- ABD'de demiryolu ile 84 bin 256 vagon kömür ta??nd?.
- Kanada'dan demiryolu ile ta??nan kömür yüzde 2,0 art??la 8 bin
76 vagon oldu.
- Meksika'dan demiryolu ile ta??nan kömür yüzde 71,3 dü?ü?le 43
vagon olarak aç?kland?.
- Kuzey Amerika'da toplam yüzde 6,6 art??la 92 bin 375 vagon kömür
ta??nd?.
- Demiryolu ta??mac?l?k rakamlar? ABD Demiyollar? Birli?i (AAR)
taraf?ndan haftal?k olarak aç?klan?yor.

https://www.aar.org/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-22-railtraffic.pdfForeks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey