ANAL?Z-Petrol Fiyatlar?(IKON Menkul)

  • 23.05.2019 07:26

IKON Menkul ( http://www.ikonmenkul.com.tr/ ) Taraf?ndan
Haz?rlanan Teknik Analiz:
"Crude Oil- Artan Stoklarla Sert Dü?tü…

ABD haftal?k ham petrol stoklar?n?n azal?? beklentisinin aksine
4,740M art?? kaydetmesiyle Crude petrol fiyat? sert dü?ü? kaydetti.
Gün içerisinde %2’den fazla de?er kaybeden ham petrol fiyat? 61.00
seviyelerine geriledi. Teknik aç?dan bak?ld???nda, dü?ü? e?iliminin
sürmesi halinde 42$-66$ yükseli? hareketinin %23.6 fibo düzeltmesi de
olan 60.75$ seviyesi ilk destek band? olarak takip edilebilir. Bu
bölgenin k?r?lmas? ham petrolde 60.00$ seviyesi alt? gündeme
gelebilir. Di?er yandan olas? ya?anabilecek tepki al?mlar?nda ise
62.00 ve 62.73 seviyeleri direnç olu?turabilir.
Destekler: 60.75-59.50-58.30
Dirençler: 62.00-62.73-63.77"

******

Burada yer alan yat?r?m bilgi, yorum ve tavsiyeler yat?r?m
dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?m dan??manl??? hizmeti,
arac? kurumlar, portföy yönetim ?irketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile mü?teri aras?nda imzalanacak yat?r?m dan??manl???
sözle?mesi çerçevesinde sunulmaktad?r. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar?n ki?isel görü?lerine
dayanmaktad?r. Bu görü?ler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayan?larak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar do?urmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey