ABD'de elektrik üretimi %6,9 azald?

  • 23.05.2019 07:25

ABD'de elektrik üretimi 18 May?s ile sona eren haftada geçen y?l?n
ayn? haftas?na göre yüzde 6,9 azald?.
Edison Electric Institute(EEI) taraf?ndan aç?klanan verilere göre,
üretim 70.927 GWh olarak gerçekle?ti.
Bir önceki hafta üretim 69.699 olmu?tu.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey