Gözlemevi: Suriye’de kimyasal sald?r? oldu?una dair kan?t yok-DW

  • 23.05.2019 07:09

Londra merkezli Suriye ?nsan Haklar? Gözlemevi, ABD'nin dile
getirdi?i iddialar?n aksine, Suriye'de Devlet Ba?kan? Be?ar Esad'a
ba?l? birliklerin tekrar kimyasal silah kulland???na dair bir kan?t
olmad???n? belirtti.
DW'nin internet sitesinde yer alan habere göre, AFP haber ajans?na
konu?an Gözlemevi Ba?kan? Rami Abdül Rahman, "Bir sald?r? oldu?una
dair elimizde hiçbir kan?t yok” diyerek Lazkiye'deki da?l?k alanda
kimyasal silahla sald?r? düzenlendi?ine dair örgütün belgeledi?i bir
vaka bulunmad???n? söyledi.
Suriye ?nsan Haklar? Gözlemevi Ba?kan? Rahman, olay?n tarafs?z
kaynaklarca teyitinin neredeyse imkans?z oldu?unu, zira sald?r?lar?n
gerçekle?tirildi?i iddia edilen saatlerde bölgede sadece cihatç?lar?n
bulundu?unu belirtti. Verilerini Suriye'deki aktivistlerden alan
Gözlemevi'nin yöneticisi, "Bölgede sivil bulunmuyordu” dedi.

Haberin tam metni:

https://www.dw.com/tr/g%C3%B6zlemevi-suriyede-kimyasal-sald%C4%B1r%C4%B1-oldu%C4%9Funa-dair-kan%C4%B1t-yok/a-48836327

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey