Jeffrey: Türkiye ile güvenli bölge görü?meleri konusunda henüz anla?ma olmad?-VOA

  • 23.05.2019 07:08

ABD D??i?leri Bakanl???’n?n Suriye özel temsilcisi James Jeffrey,
Temsilciler Meclisi D??i?leri Komisyonu’nda Kongre üyelerinin
sorular?n? yan?tlad?. James Jeffrey, Türkiye ile güvenli bölge
görü?meleri konusunda henüz anla?ma olmad???n?, Türkiye ve Suriye
Demokratik Güçleri ile görü?melerin devam etti?ini söyledi.
Amerikan?n Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere
göre, James Jeffrey’nin Kongre üyelerinden gelen sorular? yan?tlad???
“Suriye’de Çözüm Aray???: Trump Yönetimi’nin Stratejisi” ba?l?kl?
oturumda ?dlib’deki durum ve Türkiye ile güvenli bölge görü?meleri
üzerinden Amerika’n?n Suriye Demokratik Güçleri ile ortakl???
a?r?l?kl? olarak gündeme geldi.
James Jeffrey’ye önce Trump yönetiminin Suriye’den çekilme plan?
soruldu. Jeffrey, Ba?kan Trump’?n ba?lang?çta yapt??? aç?klaman?n
ard?ndan ?ubat ay?nda Amerika’n?n Suriye’de belirli bir miktar asker
b?rakma karar? ald???na at?fta bulundu. “Biz Suriye’nin
kuzeydo?usundan hava kuvvetleri unsurlar?m?z? çekece?imizi hiçbir
zaman söylemedik. O nedenle sahadaki müttefiklerimizle iyi bir
noktaday?z” dedi.

Haberin tam metni:

https://www.amerikaninsesi.com/a/james-jeffreyden-sdg-ve-idlib-mesajlari/4928089.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey