Ocak Ayı Cari Açık

  • 13.03.2017 15:37

Cari açık Ocak ayında 2.76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek piyasa beklentisi olan 2.78 milyar dolar paralelinde gelmiş oldu. Bunun sonucunda son on iki aylık cari açık rakamı 33.2 milyar dolar ve altın hariç rakam 35 milyar dolar oldu. Ocak ayında ihracatın %19 artmasına karşın ithalatta yaşanan %18’lik artış ticari mallar tarafında açığın artmasına neden oldu. Hizmet sektöründe ise özellikle turizm gelirlerindeki azalış bu sektörün katkısını geriletti. Turizmdeki toparlanmanın son dönemdeki gelişmelerin de etkisiyle beklenenden daha yavaş olabileceği söylenebilir. Bunun yanında petrol fiyatlarındaki artış da 2017 yılı cari açığı için olumsuz etki yapacaktır. Bizim 2017 yılı cari açık beklentimiz 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Finansman hesabına bakıldığında ise 1.4 milyar dolarlık bir giriş olduğu ve bunun da özellikle portföy yatırımlarındaki 1.6 milyar dolarlık net girişten kaynaklandığı görülüyor. Ocak ayında hisse senetlerine 649 milyon dolarlık giriş olurken borçlanma araçlarında ise 959 milyon dolarlık giriş olmuştu. Özellikle Hazine’nin 2 milyar dolarlık eurobond ihracı bu rakamları destekledi. Doğrudan yatırımlarda ise girişlerin yıllık %54 gerilemeyle 360 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Diğer yatırımlardan nette 534 milyon dolarlık çıkış ve net hata noksanda da 687 milyon dolarlık çıkış olması sonrasında rezervler 2 milyar dolarlık düşüş kaydetmiş oldu.

Saygılarımızla,

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.