Kısa vadeli dış borç stoku azaldı [FNC-NEWS]

  • 24.04.2024 10:02


Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %0,9 oranında azalışla 173,6 milyar ABD doları oldu.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 2,2 oranında artarak 69,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 4,5 oranında azalarak 57,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %10,9 oranında artarak 13,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %4,4 oranında azalarak 19,1 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %1,9 oranında azalışla 20,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %9,2 oranında artışla 16,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %4