BASIN BÜLTENİ-İstanbul Aydın Üniversitesi ile TUSAŞ/TAI arasında, eğitim iş birlikleri ve öğrenci stajları konusunda iki ayrı protokol imzalandı

  • 23.10.2019 13:15

İstanbul Aydın Üniversitesi ile TUSAŞ/TAI arasında, eğitim iş
birlikleri ve öğrenci stajları konusunda iki ayrı protokol imzalandı.
Protokolde teknolojinin millileşmesi ve nitelikli insan kaynakları
yetiştirilmesi konularında uzlaşı sağlandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya
ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli
koşulları düzenlemek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) tarafından Rektör Prof. Dr.
Yadigâr İzmirli ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan’ın
imzaladığı iş birliği protokolüne TUSAŞ/TAI tarafından Genel Müdür
Prof. Dr. Temel Kotil ile AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin Öztürk imzaladı.

Milli teknoloji için AR-GE desteği verilecek

Protokol kapsamında, TUSAŞ/TAI’ın yürütmüş olduğu, havacılık ve
savunma teknolojilerini millileştirme faaliyetlerini desteklemek
amacıyla araştırma geliştirme projeleri geliştirilecek, yetkin insan
kaynağı yetiştirmek üzere lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve
proje çalışmaları gerçekleştirilecek.

Ortak bilimsel aktiviteler düzenlenecek

Söz konusu protokolle öğrencilerin TUSAŞ/TAI’ın laboratuvar ve
teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak tez vb. akademik
çalışmalar yapabilmeleri de hedefleniyor. Protokolle ayrıca taraflar,
ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel
aktiviteler organize edecekler.

Mühendis adaylarına staj imkânı sağlanacak

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile TUSAŞ/TAI arasında imzalanan
ikinci protokol ile İAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri TUSAŞ/TAI’ta
staj yapabilecekler. Protokol kapsamında geliştirilen “Stajyer
Mühendis Programı” sayesinde İAÜ Mühendislik Fakültesi’nin 3. ve 4.
sınıf öğrencileri, haftanın bir günü TUSAŞ/TAI’ta çalışacaklar ve
görev süreleri boyunca TUSAŞ/TAI çalışanı olarak ücret de alacaklar.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey