***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

  • 18.05.2019 12:44

***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.maddesinin 7.fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.
   
Şirketimiz 24.03.2018 tarihli Yönetim kurulu Toplantısında Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. ‘nin Ülke sanayisine katkı ve büyüme hedefleri doğrultusunda ortak arayışı için yetkilendirmiş olduğu UP-Capital şirketinin yoğun çabalarına rağmen dünyada cereyan eden ekonomik dalgalanmalar neticesinde müspet bir sonuca ulaşılamaması nedeni ile 23.03.2018 tarihinde karşılıklı olarak anlaşmanın fesih edilmesi kararlaştırılmış ve aynı tarihte kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Ancak şirketimizin büyüme ve ülke sanayisine katkı ilkesi doğrultusunda mevcut kapasitelerin artırım çalışmaları,  22.03.2017 tarihinde toplamda 14.486,96 m² alanda binaları ile birlikte alınan mevcut tesislerimize sınır bir başka tesisin katma değer oluşturması ve yeni istihdam alanları açması amacı ile faaliyete geçirilmesi, Mevcut iş kolumuz metal ambalajda kapasite artırımı ve metal olmayan ambalaj ürünleri üretimi  konusunda  yatırımlar yapılması,  Mevcut teneke ambalaj ürünlerinde ürün çeşitliliğinin artırılması konusunda ar-ge yatırımlarının ticarileştirilmesi amacı ile şirketimizin mevcut öz kaynaklarının kullanılması, elde edilen ve edilebilecek öz kaynakların söz konusu muhtemel yatırımlar için kullanılabilir halde bulundurulması ayrıca yatırımlar ile ilgili yurt dışı ve yurt içi firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN'a yetki verilmesine karar verilmişti,
   
22.03.2017 tarihinde toplamda 14.486,96 m² alanda binaları ile birlikte alınan mevcut tesislerimize sınır tesis üzerinde olası yapılacak yatırımlara hazırlık amacı ile mevcut binalarda tadilat ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanmıştı,
   
Şirketimiz 24.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararında belirtilen yatırımların hayata geçirilmesinde finansman ihtiyacının karşılanmasına istinaden, 20.10.2018 tarihinde bedelli sermaye artışı hususunda karar almış, taslak  izahname 24.01.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanmış ve sermaye artışı %100 oranında katılımla gerçekleşerek sermayemiz 64.500.000 TL olarak 11.03.2019 tarihinde tescil ettirilmişti. 
   
Şirketimiz 20.10.2018 tarihi Bedelli Sermaye Artışında Fonun kullanım raporunda da belirttiği üzere oluşan fonun ilgili kalemlerde kullanılması maksadı ile gerekli çalışmalar başlatılmış olup, İlk etapta Endüstri 4.0 projesinin geliştirilmesi amacı ile yüklenici firmalar ile ön görüşmelere başlanmıştı. Personelimizin iş yerinde ki sosyal imkanlarını geliştirme maksadı ile gerekli yatırımlar yapılmıştı. 
   
Şirketimizin mevcut üretim kapasitesini artırma, yeni ambalaj çeşitleri üretme maksadı ile 15.03.2017 tarihinde 14.486,96 m² alanda binaları ile birlikte satın aldığı tesisini en rantabl ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik olarak faaliyete geçirme çalışmaları başlamış olup konu ilgili departmanlarımız gerek potansiyel ürünler ile ilgili pazar analizleri gerekse de ihtiyaç duyulan makine teçhizat temini ve maliyetleri konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı fizibilite çalışmaları başlatılmıştı.
Mevcut iş kolumuz metal ambalajda kapasite artırımı konusunda yatırımlar yapılması kapsamında 5 Kg Yağ Teneke hattı tam otomatik hale gelmesi için gereken ek kalıplar, otomatik presler, otomatik conta ve fırının siparişi verilmiştir olup, tam otomatik hat olarak 2019 eylül ayına kadar devreye alınması planlanmaktadır.
Endüstri 4.0 projesinin geliştirilmesi, "Big Data" projesinin hayata geçirilmesi amacı ile potansiyel yüklenici firmalar ile projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
   
Kamuoyuna Duyurulur... 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764688


BIST