***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  • 03.05.2019 15:35

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi (Vekaletnamedeki yıl güncellemesi)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.05.2019
Genel Kurul Tarihi 29.05.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe PENDİK
Adres Şirket merkezi, Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,
4 - 2018 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,
7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
8 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2019 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
9 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11 - Yönetim Kurulu'na yapılan seçimin onaya sunulması,
12 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Gündem ve Vekaletname_29052019Güncel.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 29 Mayıs 2019, Çarşamba günü saat 11:00'da ekte yer alan gündem maddeleri görüşülmek ve karara bağlanmak üzere, Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761075


BIST