Zamanaşımına Uğrayacak Emanet ve Alacaklar için Duyuru (2024-2025 yılı)

  • 25.04.2024 17:18
Sermaye Piyasası Kanununun 83’üncü maddesi dördüncü fıkrası ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin “Zamanaşımı” başlıklı 24’üncü maddesi;
“Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde YTM’ye emaneten devredilir.”
hükmünü içermektedir.
Buna göre 2024-2025 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak;
Kurumumuz nezdinde on yıl içinde hiç bir işlem, talep veya yazılı talimat olmayan hesaplarda bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları ve bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler söz konusu zamanaşımı kapsamındadır. Buna göre yatırımcılarımızın 2024-2025 yılı içerisinde hesaplarının zamanaşımına uğrayacağı tarih, Kurumumuz nezdinde gerçekleştirdikleri son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren tarihsel olarak geçecek 10 yıllık süre olup her yatırımcı için farklı olabilecek son işlem tarihinden itibaren 10 yıllık süre dolmadan önce Kurumumuza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir. Gerekli başvuruyu yapmamaları halinde Kanun ve Yönetmelik gereği yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri zamanaşımına uğramış olarak Yatırımcı Tazmin Merkezine emanetendevredilecektir.
 
Kanun ve Yönetmelikte belirtildiği şekilde hesap sahipleri tarafından on yıl içinde hiç bir işleme, talebe veya yazılı talimata tabi olmaması nedeniyle 2024-2025 yılı içinde zamanaşımına uğrayacak hesaplara Kurumumuzun web sayfasından TC kimlik no ve diğer bilgilerle gerekli sorgulamalar yapılarak veya Kurumumuz Çağrı Merkezinden bilgi alarak ulaşılabilmektedir. Yatırımcılarımızın zamanaşımına konu olacak hesapları bulunması halinde 2024-2025 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacağı tarihten önce geçerli kimlik belgeleri ile Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir.
 

İsim veya TCKN ile sorgulama yapmak için tıklayınız