*TCMB PPK ÖZETİ: PARA VE MALİYE POLİTİKALARI ARASINDA KUVVETLENDİRİLEN EŞGÜDÜMÜN BİR YANSIMASI OLARAK KAMU MALİYESİNİN ENFLASYONLA MÜCADELEYE VERDİĞİ DESTEĞİN ARTTIĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

  • 14.06.2018 14:03