Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde 13,65 TL Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile halka arz edilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 14-15 Ekim 2021
Halka Arz Fiyatı: 13,65 TL

Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 1 – Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
EK 3 - 31.12.2018-31.12.2019-31.12.2020 ve 30.06.2021 Tarihli Bağımsız Denetim Raporları İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Denetim Şirketi Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 5 - Bağımsız Hukukçu Raporu ve Ekleri İçin Tıklayın
EK 6 - Sektör Raporu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 7 - Sektör Raporu İçin Tıklayın

Şirket Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker GLCVY
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 126.500.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 139.700.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 13.200.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
8.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.400.000 TL nominal (Ek Satış)

Toplam 22.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 26.400.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 300.300.000 (Ek Pay Satışı Hariç)
360.360.000 (Ek Pay Satış Dahil)
Halka Açıklık Oranı %15,75 (Ek Satış Dahil %18,90)
Halka Arz Fiyatı 13,65 TL
Halka Arz Tarihleri 14 - 15 Ekim 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Diğer Taahhütler Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca halka arza konu olmayan maliki olduğu Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini veya payların satılması sonucunu doğuracak şekilde bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını, bedelli sermaye artırımı yapmayacağını ve bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını ve bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapamayacağını taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca portföyünde bulunan halka arza ve ek satışa konu olmayan Şirket payları ile Ek Satışa Konu Payları satmayacağını, devretmeyeceğini veya bu paylar üzerinde payların satılması sonucunu doğuracak şekilde sair suretle tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını ve bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını (payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin edinebileceği paylar hariç olmak üzere) taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi dışında kalan pay sahiplerinden Murat ÖZYEĞİN, Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY, Fiba Faktoring, Fiba Kapital Halka Arz Edilen Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca portföylerinde bulunan ve halka arza konu olmayan Şirket paylarını satmayacağını, devretmeyeceğini veya payların satılması sonucunu doğuracak şekilde paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacağını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacağını taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahibi, sahip olduğu Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'ta satmayacağın, ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların da bu kısıtlamalara tabi olduğu hususunu alıcılara bildireceğini (payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin edinebileceği paylar hariç olmak üzere) taahhüt etmiştir.
Fiyat İstikrarı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır. Halka Arz Eden Pay Sahibi portföyündeki Halka Arz Edilecek Paylar'dan ek satış gerçekleşmesi halinde toplam 13.200.000 nominal değerdeki payların halka arzda oluşan pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanacaktır. Ek satış gerçekleşmemesi halinde ise Halka Arz Eden Pay Sahibi portföyündeki Halka Arz Edilecek Paylar'dan 8.800.000 nominal değerdeki payların halka arzda oluşan pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanacaktır.


Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 11.10.2021 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Şirket’in (www.gelecekvarlik.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.