Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 16-17 Eylül 2021
Halka Arz Fiyatı: 3,50 TL

Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 1 - Şirket Esas Sözleşmesi İçin Tıklayın
EK 2 A - 30 Haziran 2021 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
EK 2 B - 31 Aralık 2018 - 2019 ve 2020 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
EK 3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 5 - Bağımsız Hukukcu Raporu İçin Tıklayın
EK 6 - Fon Kullanım Yeri Raporu İçin Tıklayın
EK 7 - Gayrimenkul Değerleme Raporları İçin Tıklayın

Şirket Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker KIMMR.HE
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 175.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 240.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 65.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
Halka Arz Büyüklüğü 227.500.000 TL
Halka Açıklık Oranı 27,08%
Halka Arz Fiyatı 3,50 TL
Halka Arz Tarihleri 16 - 17 Eylül 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Ana Pazar
Diğer Taahhütler Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceği, Borsa'da hiçbir şekilde Şirket payı satılmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair SPK ve Borsa İstanbul gibi mercilere gerekli bildirimlerin yapılacağına dair taahhütte bulunmuştur.
Şirket'in mevcut ortaklarından Erol Ersan, Engin Ersan ve Ercan Ersan, halka arza konu olmayan A ve B grubu paylarını, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay boyunca Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra söz konusu olabilecek olası pay geri alımları neticesinde maliki olacakları Şirket paylarını, paya dönüştürülebilir menkul kıymetleri, pay alma haklarını veya paya dayalı diğer menkul kıymetleri satmayacaklarını, satma taahhüdünde bulunmayacaklarını, devretmeyeceklerini, rehnetmeyeceklerini veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmayacaklarını, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.
Şirket'in mevcut ortaklarından Erol Ersan, Engin Ersan ve Ercan Ersan, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satamayacakları ve Borsa dışında satılan payların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.


Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 10.09.2021 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.tacirler.com.tr) ve Şirket’in (www.kimmarket.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.