Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde 21,00 TL – 22,50 TL fiyat aralığından, En İyi Gayret Aracılığı yöntemi ile halka arz edilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 14-15 Ekim 2021
Halka Arz Fiyatı: 21,00 TL - 22,50 TL

Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 1 – Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - 31.12.2018-31.12.2019-31.12.2020 ve 30.06.2021 Tarihli Bağımsız Denetim Raporları İçin Tıklayın
EK 3 - Bağımsız Denetim Şirketi Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Hukukçu Raporu ve Ekleri İçin Tıklayın
EK 5 - Fon Kullanım Yeri Raporu İçin Tıklayın
EK 6 - XSights Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın

Şirket Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker ANGEN
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 100.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 110.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 10.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
10.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
3.000.000 TL nominal (Ek Satış)

Toplam 20.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 23.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 420.000.000 TL - 450.000.000 (Ek Pay Satışı Hariç)
483.000.000 TL - 517.500.000 (Ek Pay Satış Dahil)
Halka Açıklık Oranı %18,18 (Ek Satış Dahil %20,91)
Halka Arz Fiyatı 21,00 TL - 22,50 TL
Halka Arz Tarihleri 14 - 15 Ekim 2021
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Diğer Taahhütler Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, halka arza konu olmayan ve Şirket tarafından sahip olunan ya da daha sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek Şirket paylarını, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri (Alper AKYÜZ, Elif AKYÜZ, Tankut İKİZLER, Hale İKİZLER, Necmettin DÖNMEZ, Murat DAYANIKLI) portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri dışındaki Şirket hissedarlarından Faruk SARAN, Hayriye Aslı SARAN ve Emre DÖNMEZ portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri, portföylerinde bulundurdukları Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir yıl borsada satmayacaklarını, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.
Fiyat İstikrarı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ak Yatırım, Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahiplerinden sağlanacak kaynağı kullanacaktır.


Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 08.10.2021 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.akyatirim.com.tr) ve Şirket’in (www.anatoliageneworks.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.