Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arzı,‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 11 - 13 Mayıs 2022
Halka Arz Fiyatı: 12,50 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Fon Kullanım Raporu İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 1 - Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi İçin Tıklayın
EK 3 - Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanları İçin Tıklayın
EK 5 - Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanları İçin Tıklayın
EK 6 - Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
EK 7 - Hukuk Bürosu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın

Şirket Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker YYLGD
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 430.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 472.600.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 42.600.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
28.400.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 71.000.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 887.500.000 TL
Halka Açıklık Oranı %15,02
Halka Arz Fiyatı 12,50 TL
Halka Arz Tarihleri 11 - 13 Mayıs 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 21.300.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%30)

21.300.000 TL nominal Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı (%30)

21.300.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30)

7.100.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10)

Taahhütler İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihten itibaren 6 ay süre ile, Şirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmemesine, dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan ve kar payından yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına; bu süre boyunca yönetim kontrolüne sahip olunan herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasının sağlanmasına karar vermiştir. Mevcut durumda Şirket'in sermayesini, iç kaynaklardan veya kar payından karşılanmak suretiyle artırmak konusunda bir planı olmamakla birlikte, halka arz edilecek paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten sonra bedelsiz sermaye artırımı yapılacağına ya da yapılmayacağına yönelik olarak Şirket'in bir taahhüdü bulunmamaktadır.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Hasan GÜMÜŞ, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren altı ay süre ile hiçbir şekilde Borsada satmayacağını; bu payların Borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; dolaşımdaki pay miktarının artırılması sonucunu doğuracak hiçbir işlem yapmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da burada yer alan kısıtlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Hasan GÜMÜŞ, maliki olduğu Şirket paylarını, paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını ve bu payları halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceğini ve sahip olduğu payları Borsa dışında satması/devretmesi halinde payları edinen kişilerin de anılan sınırlamaya tabi olacağı hususunda bilgilendirileceğini ve söz konusu kişilerin de bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Ortak tarafından halka arzı gerçekleştirilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanacaktır. Fiyat istikrarı işlemleri için ayrılacak fon, Halka Arz Edilecek Paylar'ın tamamının satılması durumunda toplam 35.000.000 TL nominal değerli payların halka arz fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer olacaktır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 26.04.2022 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (www.garantiyatirim.com.tr), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.ykyatirim.com.tr) ve Şirket’in (www.yaylabakliyat.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.