Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arzı,‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 11 - 13 Mayıs 2022
Halka Arz Fiyatı: 26,00 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 1 - Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - Yönetim Kurulu İç Yönergesi İçin Tıklayın
EK 3 - 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 5 - Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
EK 6 - Hukuk Bürosu Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 7 - Gayrimenkul Değerleme Raporları İçin Tıklayın
EK 8 - Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanları İçin Tıklayın

Şirket Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker SUNTK
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 120.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 135.600.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 15.600.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
7.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
4.680.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam (Ek Satış Hariç) 23.400.000 TL nominal
Toplam (Ek Satış Dahil) 28.080.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 608.400.000 TL (Ek Satış Hariç) - 730.080.000 TL (Ek Satış Dahil)
Halka Açıklık Oranı %17,26 (Ek Satış Dahil 20,71% )
Halka Arz Fiyatı 26,00 TL
Halka Arz Tarihleri 11 - 13 Mayıs 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 117.000 TL nominal Grup Çalışanları (%0,5)

7.020.000 TL nominal Bireysel Yatırımcı (%30)

10.413.000 TL nominal Yüksek Başvurulu Yatırımcı (%44,5)

5.850.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25)

Taahhütler İhraççı, Halka Arz Edilecek Paylar'ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların takip eden 180 gün süreyle tekrar satışa konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Şirket ortaklarından Elvan Ünlütürk, Şefika Günseli Ünlütürk, Mehmet Muammer Ünlütürk, Azize Ceylan Ünlütürk, Ayşe Ünlütürk Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların takip eden 180 (yüzseksen) gün süreyle tekrar satışa konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve / veya Borsa İstanbul' a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket ortaklarından Elvan Ünlütürk, Şefika Günseli Ünlütürk, Mehmet Muammer Ünlütürk, Azize Ceylan Ünlütürk, Ayşe Ünlütürk, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul' da satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul' da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlarının kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu paylan alanların da bu sınırlamaya tabii olacağını taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı Payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20'sini kullanacaktır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 29.04.2022 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.qnbfi.com.tr) ve Şirket’in (www.suntekstil.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.