Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı,‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 22 - 24 Haziran 2022
Halka Arz Fiyatı: 27,50 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Alternatif Dağıtım Kanalları temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

Sanal Şubemiz üzerinden halka arz talep giriş videosu

IOS kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

Android kullanıcısı iseniz, OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden halka arz talep giriş videosu

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor İçin Tıklayın
Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 1 - Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 2 - Yönetim Kurulu İç Yönergesi İçin Tıklayın
EK 3 - 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.03.2022 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere İlişkin Bağımsız Denetim Raporları İçin Tıklayın
EK 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşları Sorumluluk Beyanları İçin Tıklayın
EK 5 - Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
EK 6 - Hukukçu Raporu Ekleri ve Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın
EK 7 - Gayrimenkul Değerleme Raporları İçin Tıklayın
EK 8 - Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı İçin Tıklayın

Şirket Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker KCAER
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 212.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 233.500.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 21.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
25.250.000 TL nominal (Ortak Satışı)
9.350.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam (Ek Satış Hariç) 46.750.000 TL nominal
Toplam (Ek Satış Dahil) 56.100.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 1.285.625.000 TL (Ek Satış Hariç) | 1.542.750.000 TL (Ek Satış Dahil)
Halka Açıklık Oranı 20,02% (Ek Satış Dahil 24,02% )
Halka Arz Fiyatı 27,50 TL
Halka Arz Tarihleri 22 - 24 Haziran 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Yıldız Pazar
Tahsisatlar 28.050.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%60)

16.362.500 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%35)

2.337.500 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%5)

Taahhütler Şirket, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların takip eden 180 (yüzseksen) gün süreyle tekrar satışa konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Hakan Kocaer ve Ali Rıza Kocaer, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların takip eden 180 (yüzseksen) gün süreyle tekrar satışa konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Eden Pay Sahibi, Şirket ortağı olarak mevcut paylarının satışından elde edeceği fonu, KCR Tekstil A.Ş.'nin Şirket'e olan 391.187.677 TL tutarındaki ticari olmayan borcunun ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte tamamının ödenmesinde kullanacağını, bu suretle Şirket'in KCR Tekstil A.Ş.'den olan alacağını tahsil etmiş olacağını ve borcun bu şekilde ödenmesinden sonra şahsının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 6. fıkrasında bulunan hükmün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket'e karşı tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmuştur.

Şirket ortaklarından Hakan Kocaer ve Ali Rıza Kocaer, Şirket paylarının Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca; maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlarının kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabii olacağını taahhüt etmişlerdir

Fiyat İstikrarı Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacaktır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 17.06.2022 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.qnbfi.com), Şirket’in (www.kocaercelik.com) ve (www.kocaersteel.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.