Kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşlarının faaliyet izni başvuru ücretleri belirlendi  [FNC-NEWS]

  • 25.05.2024 18:36


Kıymetli madenler aracı kurumlarının ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20 milyon TL ücret alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, rafinerilerin faaliyet izni başvurularında tahsil edilen 8 milyon TL ücret 28 milyon TL'ye çıkarıldı.
Altın, gümüş, platin ve paladyum madenleri için Bakanlığa ayrı ayrı faaliyet izni başvurusunda bulunulacak ve her bir faaliyet izni başvurusu için ayrı ücret alınacak.
Kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşlarının faaliyet izni başvurularında 20 milyon lira ücret talebinde bulunulacak.
Kıymetli madenler aracı kuruluşlarından Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları Bilgi Sistemi'nin (KMAKBS) yıllık kullanım ücreti olarak her takvim yılı için 350 bin TL ücret alınacak. Yıllık kullanım ücreti takip eden yılın Ocak ayı içerisinde ödenecek.
Kıymetli madenler aracı kurumu veya kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olanlardan, KMAKBS?nin devreye alındığının Bakanlık internet sayfasında duyurulmasından itibaren bir ay içerisinde 10 milyon TL tutarında KMAKBS sistem sunum ücreti alınacak.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter