Kasım ayında ihracat %5,2 artarken, ithalat yüzde 5,6 azaldı [FNC-NEWS]

  • 02.12.2023 10:32


2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %5,2 oranında artışla 23 milyar 11 milyon dolar, ithalat %5,6 oranında azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dış ticaret açığı %32,6 azalarak 5 milyar 919 milyon dolar oldu.
2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ise, ihracat %0,7 oranında artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat %0,5 oranında artışla 332 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, %5,2 oranında artarak 23 milyar 11 milyon dolar, ithalat, %5,6 oranında azalarak 28 milyar 931 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %1,1 oranında azalarak 51 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2023 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, %0,7 oranında artarak 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat, %0,5 oranında artarak 332 milyar 752 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %0,6 oranında artarak 565 milyar 667 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, %0,9 oranında artarak 255 milyar 814 milyon dolar, ithalat, %1,4 oranında artarak 365 milyar 364 milyon dolar, dış ticaret hacmi, %1,2 oranında artarak 621 milyar 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8,2 puan artarak %79,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,7 puan artarak %90,7 oldu. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5,5 puan azalarak %95,2 olarak gerçekleşti.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 750 milyon dolar), Birleşik Arap Emirlikleri (1 milyar 460 milyon dolar) ve Irak (1 milyar 285 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı %48,7 oldu. 
Kasım ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla Çin (3 milyar 556 milyon dolar), Rusya Federasyonu (3 milyar 530 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 375 milyon dolar) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %59,7 oldu.
Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 959 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (4 milyar 908 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 409 milyon dolar) oldu.
Kasım ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 904 milyon dolar), Asya Ülkeleri (7 milyar 199 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (5 milyar 627 milyon dolar) oldu.
Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 437 milyon dolarla (%5,2 artış) ?Hammadde (Ara malları)? grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 176 milyon dolarla (%2,6 artış) ?Tüketim Malları? ve 3 milyar 276 milyon dolarla (%16,4 artış) ?Yatırım (Sermaye) Malları? grupları takip etti.
Kasım ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla İmalat Sanayi sektörü %93,3 (21 milyar 478 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,8 (1 milyar 108 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,3 (308 milyon dolar) oldu.
Kasım ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla İmalat Sanayi sektörü %81,1 (23 milyar 461 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %13,2 (3 milyar 805 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %3,1 (890 milyon dolar) oldu.
Kasım ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 19 milyar 558 milyon dolarla (%17,5 azalış) ?Hammadde (Ara malları)? grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 885 milyon dolarla (%31,4 artış) ?Yatırım (Sermaye) Malları? ve 4 milyar 468 milyon dolarla (%39,8 artış) ?Tüketim Malları? grupları takip etti.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter