TCMB: Kısa vadeli dış borç stoku Temmuz sonu itibarıyla 126,0 milyar dolar oldu

  • 19.09.2019 10:01

Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl
sonuna göre % 7,9 oranında artışla 126,0 milyar ABD doları olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç
stoku % 3,6 oranında artarak 59,2 milyar ABD doları olurken, diğer
sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 12,2 oranında artarak 60,3
milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Bankaların
yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre
% 3,3 oranında azalarak 10,7 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat
hesabı % 7,6 oranında artarak 20,4 milyar ABD doları, yurtdışı
yerleşik bankaların mevduatı da % 6,7 oranında artışla 13,9 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL
cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 1,0 oranında artışla
14,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yıl sonuna
göre % 4,8 oranında artarak 41,8 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan
kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre % 4,9 oranında
artarak 23,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış
borcu % 8,5 oranında artarak 95,9 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı
altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre
% 0,5 oranında artarak 48,7 milyar ABD doları, parasal olmayan
kuruluşlara olan borçlar % 13,3 oranında artarak 76,7 milyar ABD
doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonunda 99 milyon ABD
doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 49,5 oranında azalışla 2019
Temmuz sonu itibarıyla 50 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 521 milyon
ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
2019 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz
kompozisyonu % 51,2’si ABD doları, % 30,1’i Euro, % 13,2’si TL ve %
5,5’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
2019 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın
vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak
hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,2 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 20,2 milyar
ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün
yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu
sektörünün % 18,2, Merkez Bankası’nın % 3,6, özel sektörün ise % 78,2
oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Kisa+Vadeli+Dis+Borc+Istatistiklerii/

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey