***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

  • 20.08.2019 16:52

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 20.08.2019 tarihinde yaptığı toplantı sonucunda
İlgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2019 tarihli ve 29833736-110.10.10-E.10748 sayılı yazısı
İlgi 'de kayıtlı yazıda Kurul Karar Organı'nın 08.08.2019 tarih ve 44/1042 sayılı kararı tarafımıza tebliğ edilmiş olup 3. Bendindeki seçeneklerden birini tercih için Şirketimize 3 gün süre verilmiştir. Anılan yazı ve içeriğindeki tespit ve değerlendirmelere ilişkin her türlü hukuki yollara başvuru hakkımız saklı kalmak kaydıyla, Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK'a ödenmiş olan, sermaye artırımından elde edilen fonun 29.541.719 TL'lik kısmının 15.12.2018 tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte, ayrıca Avod Altın paylarının satın alınması sebebiyle mahsup işlemi sonrasında (15.12.2018 tarihinde gerçekleşen) Şirket'in adı geçen şahıslara kalan 25 Milyon TL tutarındaki borcu kapsamında yapılan ödemelerin de ödeme tarihlerinden itibaren hesaplanacak faizleriyle birlikte Nazım TORBAOĞLU ile Burak KIZAK tarafından Şirkete iade edilmesi seçeneğinin uygulanmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783268


BIST