***NETAS*** BORSA ?STANBUL BISTECH DEVRE KES?C? UYGULAMASI( ??lem S?ras? Durdurma Bildirimi

  • 31.05.2019 14:44

***NETAS*** BORSA ?STANBUL BISTECH DEVRE KES?C? UYGULAMASI( ??lem S?ras? Durdurma Bildirimi )

?lgili ?irketler [NETAS]
?lgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulamas?

Bildirim ?çeri?i

Aç?klamalar

NETAS.E i?lem s?ras?nda sürekli i?leme ara verilmi?, tek fiyat emir toplama ba?lam??t?r.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766721


BIST