The Times: Ba?bakan May'in Cuma günü istifa edece?ini aç?klamas? bekleniyor

  • 23.05.2019 08:17


The Times gazetesi, Britanya Ba?bakan? Theresa May'in görevinden
ayr?laca??n? Cuma günü duyurmas?n? beklendi?ini bildirdi.
Konuya yak?n kaynaklara göre May, 125 bin üyeli Muhafazakar Parti,
kendisininyerine geçecek ismi iki a?amal? bir seçim süreciyle belirleyene
kadar görevde kalacak.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey