Japonya'n?n ham çelik üretimi Nisan'da y?ll?k yüzde 0,8 azald?

  • 23.05.2019 08:06

Japonya'n?n ham çelik üretimi Nisan'da geçen y?l?n ayn? ay?na göre
yüzde 0,8 dü?ü? gösterdi.
Japonya Demir ve Çelik Federasyonu(JISF) taraf?ndan aç?klanan
verilere göre, üretim bir önceki aya göre yüzde 4,8 dü?ü?le 8 milyon
646,6 bin ton oldu.
Bilgi Notlar?:
- S?cak haddelenmi? çelik ürünleri üretimi ayl?k yüzde 5,4 art??,
y?ll?k yüzde 2,1 dü?ü?le 7 milyon 502,2 bin ton oldu.
- Pik demir üretimi ayl?k yüzde 3,4 dü?ü?, y?ll?k yüzde 1,8 art??la
6 milyon 448,8 bin tona geldi.
- Elektrik ark ocakl? tesislerin üretimi y?ll?k yüzde 4,9 dü?ü?le
2 milyon 156,5 bin ton oldu.
- Japonya Çin'in ard?ndan dünyan?n en büyük ikinci çelik üretici
ülkesi konumunda bulunuyor.

http://www.jisf.or.jp/en/statistics/production/index.html

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
http://twitter.com/ForeksTurkey