Çin men?eli elektrikle çal??an duvar saatlerine yönelik dampinge kar?? önlemin devam?na karar verildi

  • 23.05.2019 07:04

Çin men?eli 'elektrikle çal??anlar (duvar saatleri)' ürününe
yönelik dampinge kar?? önlemin devam?na karar verildi.
Ticaret Bakanl???n?n konu ile ilgili Tebli?'i Resmi Gazete'de
yay?mland?.
Buna göre, Çin'den ithal edilen söz konusu ürün için CIF bedelin
yüzde 23'ü kadar dampinge kar?? önlem uygulanacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190523-22.htm

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey