Panasonic, ABD'nin karalisteye ald??? Huawei'ye baz? parçalar?n sat???n? durdurdu

  • 23.05.2019 06:59


Panasonic, ABD'nin Huawei ile ticarete s?n?rlamalar getirme karar?
sonras?nda, belirli parçayar?n Huawei Technologies'e sevkiyat?n? durdurdu.
?irket yapt??? aç?klamada, ABD'nin uygulamaya koydu?u yasak
çerçevesinde Huawei ve 68 ba?l? ortakl??? ile i?lemlerin durduruldu?unu
duyurdu.
Panasonic aç?klamas?nda, Huawei'ye sevkiyat? durdurulan parçalar?n
yüzde 25 veya daha fazla ABD orjinli teknoloji veya metaryel kullan?lan
parçalar oldu?unu belirtti.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey