***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

  • 17.05.2019 23:21

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.931 28.931 -6 28.925
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 76 0 0 0 1.220 -3.726 0 -128 0 0 -2.558 -229 -2.787
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.200 -359.200 0 -1.000 0 -1.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.200 -358.200 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.834 0 -165.578 62.153 -13.199 0 11.439 2.227 0 1.761.924 -516.843 28.931 2.330.888 35.629 2.366.517
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.545 -93.545 4.237 -89.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 2.321 -846 0 0 0 0 1.475 97 1.572
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.123 390.123 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.123 390.123 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 22.785 -5.966 0 1.372.559 -38.083 -93.545 2.320.411 44.683 2.365.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.227.677 11.722.641 20.950.318 11.200.444 10.906.698 22.107.142
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 3.473.141 2.547.175 6.020.316 3.399.645 2.519.339 5.918.984
Teminat Mektupları
3.464.554 996.658 4.461.212 3.392.210 993.034 4.385.244
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
164.174 4.444 168.618 148.504 3.772 152.276
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.300.380 992.214 4.292.594 3.243.706 989.262 4.232.968
Banka Kredileri
0 132.898 132.898 0 132.949 132.949
İthalat Kabul Kredileri
0 132.898 132.898 0 132.949 132.949
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
1.976 266.179 268.155 1.976 260.858 262.834
Belgeli Akreditifler
1.976 266.179 268.155 1.976 260.858 262.834
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 268.066 268.066 0 174.680 174.680
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 268.066 268.066 0 174.680 174.680
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.611 883.374 889.985 5.459 957.818 963.277
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 2.821.094 547.595 3.368.689 2.587.245 86.990 2.674.235
Cayılamaz Taahhütler
2.312.362 545.426 2.857.788 2.050.562 84.759 2.135.321
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
133.851 534.109 667.960 22.231 73.933 96.164
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.028.268 11.317 1.039.585 976.300 10.826 987.126
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
413.204 0 413.204 341.685 0 341.685
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.925 0 10.925 10.032 0 10.032
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
504.503 0 504.503 473.944 0 473.944
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
493 0 493 501 0 501
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
221.118 0 221.118 225.869 0 225.869
Cayılabilir Taahhütler
(4) 508.732 2.169 510.901 536.683 2.231 538.914
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
508.229 0 508.229 535.704 0 535.704
Diğer Cayılabilir Taahhütler
503 2.169 2.672 979 2.231 3.210
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 2.933.442 8.627.871 11.561.313 5.213.554 8.300.369 13.513.923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
936.000 0 936.000 936.000 0 936.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
936.000 0 936.000 936.000 0 936.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.997.442 8.627.871 10.625.313 4.277.554 8.300.369 12.577.923
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
276.799 460.712 737.511 447.560 672.968 1.120.528
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
188.297 182.613 370.910 231.148 332.755 563.903
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
88.502 278.099 366.601 216.412 340.213 556.625
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.592.019 7.281.898 8.873.917 3.371.929 6.908.365 10.280.294
Swap Para Alım İşlemleri
40.269 3.883.655 3.923.924 693.999 3.847.410 4.541.409
Swap Para Satım İşlemleri
1.501.750 2.147.787 3.649.537 2.327.930 1.865.237 4.193.167
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 625.228 650.228 175.000 597.859 772.859
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 625.228 650.228 175.000 597.859 772.859
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
128.624 757.780 886.404 458.065 610.742 1.068.807
Para Alım Opsiyonları
27.608 416.913 444.521 234.015 289.080 523.095
Para Satım Opsiyonları
101.016 340.867 441.883 224.050 321.662 545.712
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 127.481 127.481 0 108.294 108.294
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
444.688.050 239.481.917 684.169.967 436.117.794 224.698.837 660.816.631
EMANET KIYMETLER
4.244.245 1.751.287 5.995.532 4.261.936 1.578.609 5.840.545
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
539.539 480.357 1.019.896 513.304 436.509 949.813
Tahsile Alınan Çekler
1.825.607 122.098 1.947.705 1.807.316 135.081 1.942.397
Tahsile Alınan Ticari Senetler
69.716 250.943 320.659 64.174 158.429 222.603
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
3.340 720.187 723.527 2.124 682.216 684.340
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.806.042 177.702 1.983.744 1.875.017 166.374 2.041.391
Emanet Kıymet Alanlar
1 0 1 1 0 1
REHİNLİ KIYMETLER
435.842.456 236.371.681 672.214.137 427.323.477 221.791.699 649.115.176
Menkul Kıymetler
22.000 63 22.063 22.000 59 22.059
Teminat Senetleri
102.707.235 41.323.856 144.031.091 100.340.591 38.821.464 139.162.055
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
29.266.782 12.496.954 41.763.736 29.033.655 12.149.563 41.183.218
Diğer Rehinli Kıymetler
302.613.552 182.477.101 485.090.653 296.771.411 170.744.419 467.515.830
Rehinli Kıymet Alanlar
1.232.887 73.707 1.306.594 1.155.820 76.194 1.232.014
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.601.349 1.358.949 5.960.298 4.532.381 1.328.529 5.860.910
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
453.915.727 251.204.558 705.120.285 447.318.238 235.605.535 682.923.773


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-434.983 -406.666
Alınan Faizler
1.331.486 735.197
Ödenen Faizler
-877.641 -544.733
Alınan Temettüler
21 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
127.667 113.461
Elde Edilen Diğer Kazançlar
247.573 13.543
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
102.377 77.606
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-134.809 -132.909
Ödenen Vergiler
-5.088 -15.567
Diğer
-1.226.569 -653.264
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
819.210 -1.911.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.882 -28.586
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
6.551 -395
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-671.450 -986.670
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
38.397 -347.741
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
504.140 -1.706.327
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.450.459 491.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-188.907 489.283
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-312.098 177.016
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
384.227 -2.318.653
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
538.401 132.502
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.742 -9.055
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.630 29.650
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.288 -513.874
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
27.207 767.219
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -166.526
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
555.809 40.502
Diğer
-26.215 -15.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-77.885 121.895
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
383.114 479.759
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-439.330 -354.273
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-21.669 -2.591
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
39.460 29.924
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
884.203 -2.034.332
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.044.583 3.889.468
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.928.786 1.855.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.308 28.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.572 -2.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.572 -2.506
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.418 1.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.064 -4.710
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218 984
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.736 26.419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.655.381 3.965.244 5.620.625 2.029.685 3.106.942 5.136.627
Nakit ve Nakit Benzerleri
702.345 3.837.757 4.540.102 1.002.175 2.866.083 3.868.258
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 447.257 3.369.754 3.817.011 930.193 2.689.044 3.619.237
Bankalar
(3) 230.529 467.169