***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

  • 17.05.2019 19:55

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı ile ilgili SPK Başvuru sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 394.950 263.300,000 66,66666 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 Nâma
B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 29.605.050 19.736.700,000 66,66666 1,00 B Grubu B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 20.000.000,000 66,66666

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 31.12.2018
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 30.03.2016 tarihinde imzalanan denetim sözleşmesi kapsamında 2016,2017 ve 2018 yılları Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu görüş vermiştir. Şirketimiz Bağımsız denetim firması olan Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 28.03.2019 tarih 2019/17 sayılı Kurul bülteninde yetkisi iptal edilmiştir.
Şirketimiz söz konusu mali tabloları içeren izahname ile 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan sermayesinin 20.000.000 TL nakden artışla 50.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması talebi ile 31.12.2018 tarihinde SPK'ya başvurmuştur. Başvurumuza istinaden Kurul'un 16.05.2019 tarih ve 28/654 sayılı toplantısında alınan karar neticesinde izahnamede yer alacak finansal tablolarda yer alan hatalara ilişkin tespitler kapsamında gerekli düzeltmelerin yapılması, bu kapsamda yeniden hazırlanan finansal tabloların sermaye piyasasında bağımsız denetim yetkisi bulunan yeni bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi ve yeniden hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilen söz konusu finansal tablolara göre izahnamenin güncellenmesi sonrasında yapılacak yeni bir başvuru yapılması istenmiştir.
SPK'nın yazısı kapsamında gerekli düzeltme ve bağımsız denetim raporlarının hazırlanmasını takiben SPK'ya alınacak karar çerçevesinde yeni başvuru yapılacak olup, süreçlerle ilgili KAP açıklamaları ayrıca yapılacaktır.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764679


BIST