*FİTCH, "İSRAİL'İN KREDİ NOTU GÜÇLÜ DIŞ FİNANSMAN VE SAĞLAM MAKROEKONOMİK PERFORMANS İLE BENZERLERİNE GÖRE YÜKSEK BORÇ/GSYH ORANI DENGESİNİ YANSITIYOR"

  • 17.04.2018 12:34