İrlanda Parlamentosu, egemen varlık fonunun fosil yakıtlardaki yatırımlardan çıkmaya zorlanmasını kabul etti

  • 13.07.2018 07:42

İrlanda Paralamentosu, Ülke'nin egemen varlık fonu İrlanda Stratejik
Yatırım Fonu'nun fosil yakıt şirketlerine yatırımlarından çıkmaya
zorlanmasına yönelik bir yasa tasarısını kabul etti.
Yasa, diğer ülkeleri de kamu sermayesini petrol, gaz ve kömür
sektörlerine yatırımlarından çekmeye cesaretlendirmeyi amaçlıyor.
Kabul edilen yasa, fosil yakıt şirketlerine yapılan 8,9 milyar euro
yatırımdan 5 yıl içinde çıkılmasını ve gelecekte bu sektöre yatırıl
yapılmasını yasaklanmasını içeriyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey