Resmi Gazete'de Bugün-13 Temmuz

  • 13.07.2018 06:19

TBMM KARARI

1188 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İzmir Milletvekili
Binali YILDIRIM’ın Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– KTO Karatay Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Marmara Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/07/2018 Tarihli ve
2018/ÖİB-K-44 ve 45 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey