*TCMB PPK ÖZETİ: KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN VERİLER, BÜYÜMENİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE İSTİKRAR KAZANDIĞINI VE GÜCÜNÜ KORUMAYA DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR

  • 14.06.2018 14:02