Resmi Gazete'de Bugün-14 Haziran

  • 14.06.2018 06:38

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11865 Keban Şalt-2 TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2018/11866 154 kV Sakarya-Kaynarca Enerji İletim Hattı Yenileme
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
2018/11868 154 kV Adapazarı-Sakarya Enerji İletim Hattı Yenileme
Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar
2018/11959 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü,
Fakülte ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması ve Adlarının
Değiştirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kemal
ŞENOCAK’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2018/13)
–– Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammed Hasan
ASLAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2018/14)
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin
KARAMAN’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/15)
–– Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’ın
Atanması Hakkında Karar (No: 2018/16)
–– Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali HABERAL’ın
Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/17)
–– Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın
Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/18)
–– Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ın
Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2018/19)
–– TED Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halise Belgin AYVAŞIK’ın
Atanması Hakkında Karar (No: 2018/20)
2018/11550 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Üyeliğine İbrahim KALIN’ın Atanması Hakkında Karar
–– Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm,
Maliye, Millî Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2018 Tarihli ve 2014/16308 Başvuru
Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2017/29989 Başvuru
Numaralı Kararı

İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç
Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey